פרופים לחשמלי

פרופ מיוחד עם ניתוק עצמי שמונע שבירה

 
במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

פרופ לטיסן מוסטנג ( 2 )

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

מגן על הפרופ' מכל פגיעה ונזק בזמן הובלה, 175 מ"מ

במלאי
מחיר רגיל: ₪28
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪24

2 פרופים באריזה מתאימים למנועים חשמליים ולא נשברים בקלות

במלאי
מחיר רגיל: ₪30
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪24

מתאימים למנועים חשמליים ולא נשברים בקלות,2 באריזה

במלאי
מחיר רגיל: ₪32
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

מתאימים למנועים חשמליים ולא נשברים בקלות

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪16

מתאימים למנועים חשמליים ולא נשברים בקלות

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪16

פרופלור למנועים חשמליים, 2 באריזה

במלאי
מחיר רגיל: ₪18
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪30

מתאימים למנועים חשמליים ולא נשברים בקלות, 2 באריזה

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪30

2 באריזה , מתאימים למנועים חשמליים ולא נשברים בקלות

במלאי
מחיר רגיל: ₪36
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪34

פרופלור למנועים חשמליים

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪20
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪999

מתאימים למנועים חשמליים ולא נשברים בקלות, 2 באריזה

במלאי
מחיר רגיל: ₪40
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪36

מתאימים למנועים חשמליים ולא נשברים בקלות

מחיר רגיל: ₪24
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪22

מתאימים למנועים חשמליים ולא נשברים בקלות

מחיר רגיל: ₪26
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪24

מתאימים למנועים חשמליים ולא נשברים בקלות

במלאי
מחיר רגיל: ₪40
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪35

מגן על הפרופ' מכל פגיעה ונזק בזמן הובלה, 190 מ"מ

במלאי
מחיר רגיל: ₪32
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪26

מגן על הפרופ' מכל פגיעה ונזק בזמן הובלה, 260 מ"מ

במלאי
מחיר רגיל: ₪40
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪30

כלי לבדיקה ואיזון פרופים ורוטורים וגם גלגלים 

במלאי
מחיר רגיל: ₪65
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪50

טכומטר דיגיטלי לבדיקת סיבובי מנוע משני להבים עד תשע  

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪120