Micro Servo

מיקרו סרוו מתאים למכוניות טרקסס

בהזמנה בלבד
מחיר רגיל: ₪195.00
מחיר באתר: ₪175.00

גירו + סרוו דיגיטלי מהיר לזנב מסוקים

במלאי
מחיר באתר: ₪198.00

סט של 4 גומיות ותותבים לעגינת סרוו ,מתאים לכל מנועי הסרוו 

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

מונע הפרעות רדיו למנועי סרוו  X 2 

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

מיקרו סרוו 8.5 g

במלאי
מחיר רגיל: ₪65.00
מחיר באתר: ₪55.00

מיקרו סרוו מיטל גיר 12g

במלאי
מחיר רגיל: ₪85.00
מחיר באתר: ₪75.00

מיקרו סרוו אנלוגי 17g

במלאי
מחיר רגיל: ₪115.00
מחיר באתר: ₪95.00

מיקרו סרוו דיגיטלי 1.8-2.2 ק"ג, בכפוף למחירי SAVOX USA

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪98.00

מיקרו סרוו דיגיטלי 3.1-3.9 ק"ג, בכפוף למחירי SAVOX USA

במלאי
מחיר באתר: ₪108.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי 3.1-3.9 ק"ג, בכפוף למחירי SAVOX USA

במלאי
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו דיגיטלי 3.9-4.6 ק"ג, בכפוף למחירי SAVOX USA

במלאי
מחיר באתר: ₪108.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי  1.8-2.2 ק"ג, בכפוף למחירי SAVOX USA

במלאי
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי 1.8-2.2 ק"ג, בכפוף למחירי SAVOX USA

במלאי
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי עד 0.8-1.2 ק"ג, בכפוף למחירי SAVOX USA

במלאי
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי  1.8-2.2 ק"ג, בכפוף למחירי SAVOX USA

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי  0.8-1.2 ק"ג, בכפוף למחירי SAVOX USA

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו אלומיניום  2.2-2.6 ק"ג, בכפוף למחירי SAVOX USA

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪88.00

סרוו מאלומיניום, בכפוף למחירי SAVOX USA

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪338.00

מיקרו סרוו   מתאים לטיסנים ומסוקים חשמליים

במלאי
מחיר רגיל: ₪44.00
מחיר באתר: ₪28.00

מיקרו סרוו לטיסנים קלים 3.7 g

במלאי
מחיר רגיל: ₪42.00
מחיר באתר: ₪35.00

מיקרו סרוו

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪69.00
מחיר באתר: ₪999.00

מיקרו סרוו מיטל גיר חזק- 3.4 ק"ג

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪100.00
מחיר באתר: ₪9,999.00