Mini Servo

סט של 4 גומיות ותותבים לעגינת סרוו ,מתאים לכל מנועי הסרוו 

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

מונע הפרעות רדיו למנועי סרוו 

במלאי
מחיר באתר: ₪16.00

מיני סרוו דיגיטלי גיר מיטלי 3.7-4.6 ק"ג' בכפוף למחירי SAVOX USA

במלאי
מחיר באתר: ₪228.00

מיני סרוו דיגיטלי גיר מיטלי 1.9-2.5 ק"ג' בכפוף למחירי SAVOX USA

במלאי
מחיר באתר: ₪328.00

מיני סרוו דיגיטלי 3.7-4.6 ק"ג' בכפוף למחירי SAVOX USA

במלאי
מחיר באתר: ₪250.00

מיני סרוו דיגיטלי 1.9-2.5 ק"ג' בכפוף למחירי SAVOX USA

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪250.00

מיני סרוו דיגיטלי 20g  2.5K

במלאי
מחיר באתר: ₪130.00

 מיני סרוו דיגיטלי 2.5kg

במלאי
מחיר באתר: ₪145.00