קרבון, פלדה ופליז

  לייצור פלטות קרבון ולחיזוקים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪100
מחיר למזומן:
90

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪6

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪10

45 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪8

הקרבון מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪12

45 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪9

הקרבון מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪14

45 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪10

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

בקרוב במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪16

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪12

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪15

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪25

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪20

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪35

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪30

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪37

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪58

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪44

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪68

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪60

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪98

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪13

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪20

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪17

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪26

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪22

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪32

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪27

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪42

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪30

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪37

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪58

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪44

 

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

 

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪68
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪999,999

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪50

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪80

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪55

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪90

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪13

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪20

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪17

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪26

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪21

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪32

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪27

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪42

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪38

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪58

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪8

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪12
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪99,999

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪14

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪22

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪38

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪58

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪15

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪22

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪20

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪30

50 ס"מ

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪22

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪36

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד  1/16"

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪22

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 2/32"

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪25

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 1/18"

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 5/32"

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪32

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 3/16"

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪38

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 7/32"

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪42

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 9/32"

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים
 

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪6

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים
 

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪6

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪7

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪8

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪9

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪10

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪15

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪20

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪36