קרבון, פלדה ופליז

  לייצור פלטות קרבון ולחיזוקים

במלאי
מחיר באתר: ₪75.00

  לייצור פלטות קרבון ולחיזוקים

במלאי
מחיר באתר: ₪40.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪8.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪9.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪14.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪16.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪13.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪20.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪18.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪24.00
מחיר באתר: ₪999,999.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪22.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪28.00
מחיר באתר: ₪999,999.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪25.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪38.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪30.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪48.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪37.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪58.00

50 ס"מ

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪44.00
מחיר באתר: ₪999,999.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪68.00
מחיר באתר: ₪999,999.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪60.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪98.00

50 ס"מ

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪13.00
מחיר באתר: ₪9,999,999.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪20.00
מחיר באתר: ₪999,999.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪17.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪26.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪22.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪32.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪27.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪42.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪30.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪48.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪37.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪58.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪44.00

 

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

 

במלאי
מחיר באתר: ₪68.00

50 ס"מ

חסר במלאי
מחיר באתר: ₪50.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

חסר במלאי
מחיר באתר: ₪80.00

50 ס"מ

חסר במלאי
מחיר באתר: ₪55.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

חסר במלאי
מחיר באתר: ₪90.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪13.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪20.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪17.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪26.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪21.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪32.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪27.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪42.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪38.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪58.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪8.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪14.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪22.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪38.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪58.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪15.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪22.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪20.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪30.00

50 ס"מ

במלאי
מחיר באתר: ₪22.00

הקרבון מגיע באורך של 100 ס"מ בלבד

במלאי
מחיר באתר: ₪36.00

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד  1/16"

במלאי
מחיר באתר: ₪22.00

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 2/32"

במלאי
מחיר באתר: ₪25.00

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 1/18"

במלאי
מחיר באתר: ₪28.00

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 5/32"

במלאי
מחיר באתר: ₪32.00

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 3/16"

במלאי
מחיר באתר: ₪38.00

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 7/32"

במלאי
מחיר באתר: ₪42.00

הפליז מגיע באורך של 90 ס"מ בלבד 9/32"

במלאי
מחיר באתר: ₪48.00

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים
 

במלאי
מחיר באתר: ₪6.00

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים
 

במלאי
מחיר באתר: ₪6.00

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר באתר: ₪7.00

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר באתר: ₪8.00

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר באתר: ₪9.00

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר באתר: ₪15.00

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר באתר: ₪20.00

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר באתר: ₪28.00

אורך 90 ס"מ, ניתן לשלוח רק בחצאים

במלאי
מחיר באתר: ₪36.00