בקרים Speed Controller

בקר למנועי בראשלס לטיסנים

במלאי
מחיר באתר: ₪160.00

בקר מנוע למנועי הראשלס  125A

במלאי
מחיר באתר: ₪220.00

6A Brushless Motor Speed Controller

במלאי
מחיר באתר: ₪40.00

7A Brushless Motor Speed Controller

במלאי
מחיר באתר: ₪40.00

10A Brushless Motor Speed Controller

במלאי
מחיר באתר: ₪60.00

12A Brushless Motor Speed Controller

במלאי
מחיר באתר: ₪50.00

15A Brushless Motor Speed Controller

במלאי
מחיר באתר: ₪65.00

18A Brushless Motor Speed Controller

במלאי
מחיר באתר: ₪70.00

בקר למנועי בראשלס לטיסנים

במלאי
מחיר באתר: ₪75.00

20A Brushless Motor Speed Controller

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪70.00
מחיר באתר: ₪999,999.00

בקר למנועי בראשלס לטיסנים

במלאי
מחיר רגיל: ₪90.00
מחיר באתר: ₪80.00

בקר 30A

במלאי
מחיר באתר: ₪80.00

בקר למנועי בראשלס לטיסנים

במלאי
מחיר רגיל: ₪100.00
מחיר באתר: ₪90.00

30A Brushless Motor Speed Controller ESC

במלאי
מחיר באתר: ₪80.00

בקר למנועי בראשלס לטיסנים

במלאי
מחיר רגיל: ₪135.00
מחיר באתר: ₪120.00

40A Brushless Motor ESC Speed Controller

במלאי
מחיר באתר: ₪100.00

בקר למנועי בראשלס לטיסנים

במלאי
מחיר באתר: ₪130.00

בקר למנועי בראשלס לטיסנים

במלאי
מחיר רגיל: ₪175.00
מחיר באתר: ₪150.00

70A ESC Speed Controller for Brushless Motor

במלאי
מחיר באתר: ₪140.00

בקר למנועי בראשלס לטיסנים

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪180.00
מחיר באתר: ₪99,999.00

בקר מנוע מאוד חזק עובד עד  42V

במלאי
מחיר באתר: ₪640.00

100A ESC Speed Controller for Brushless Motor

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪180.00
מחיר באתר: ₪9,999.00

בקר מנוע מאוד חזק עובד עד  42V 

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪720.00
מחיר באתר: ₪99,999.00

בקר מנוע בראשד למנועים קטנים 

במלאי
מחיר באתר: ₪48.00

בקר מנוע 30A ,  בראשד

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪75.00
מחיר באתר: ₪9,999.00

Hobbywing 35A-SL Brushless ESC For Car 
  למכוניות 1:12 /  1:10

במלאי
מחיר באתר: ₪180.00

E-MAX ESC 45A For Car

במלאי
מחיר באתר: ₪190.00

Hobbypower Racing 60A V2 Brushless Speed Controller ESC for RC 1/10 Car

במלאי
מחיר באתר: ₪220.00

מתאים למכוניות 1:8/1:10/1:12 A ESC Speed Controller Brushless For Car

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪360.00
מחיר באתר: ₪999,999.00

בקר בראשד מתאים למכוניות ולסירות  1:10\1:8 

במלאי
מחיר רגיל: ₪180.00
מחיר באתר: ₪126.00