ברגים ואומים

האטם מתאים לכל המנועים מ-40 עד 55 כולל פיתמת לציאה למיכל

במלאי
מחיר באתר: ₪18.00

טיפה על הבורג וסגירתו מונעת פתיחת הבורג מרעידות

במלאי
מחיר באתר: ₪24.00

דבק מיוחד לברגים, המונע פתיחתם עקב רעידות , בחוזק בינוני

במלאי
מחיר באתר: ₪64.00

דבק מיוחד לברגים, המונע פתיחתם עקב רעידות , בחוזק בינוני

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪14.00
מחיר באתר: ₪99,999.00

8 באריזה

 
במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

 
במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

אום עם אבטחה למניעת פתיחה מרעידות 12 בחבילה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

אום עם אבטחה למניעת פתיחה מרעידות 10 בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

אום עם אבטחה למניעת פתיחה מרעידות 8 בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

אום עם אבטחה למניעת פתיחה מרעידות 8 בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

אום עם אבטחה למניעת פתיחה מרעידות 8 בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

אום עם אבטחה למניעת פתיחה מרעידות 4 בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

אום עם אבטחה למניעת פתיחה מרעידות 8 בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

10 אומי נעץ בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

10 אומי נעץ בחבילה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 אומי נעץ בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

8 אומי נעץ בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

8 אומי נעץ בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

4 אומי נעץ בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

4 אומי נעץ בחבילה

מחיר רגיל: ₪12.00
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

6 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

10 בחבילה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

10 בחבילה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

10 בחבילה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

10 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

10 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪10.00
מחיר באתר: ₪999,999.00

8 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪15.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

בורג מיוחד לספינר

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

4 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

6 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

6  באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

6  באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

6  באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

6 ברגים באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

10 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

8 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

7 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

2 באריזה

מחיר באתר: ₪6.00

2 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

2 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

10 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

20 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

20 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

20 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

16 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

15 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

16 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

25 באריזה

מחיר באתר: ₪10.00

20 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

18 באריזה

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

20 אומים בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

16 אומים בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

16 אומים בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

12 אומים בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

8 אומים בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00

6 בחבילה

מחיר באתר: ₪10.00