אביזרים למנועי YS

YS Sticker

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

Head cover gasket למנועי 120,140,160

במלאי
מחיר רגיל: ₪48
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Tappet adjusting screw set 4 Cycle

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

Tappet adjusting lock nuts 4 Cycle

 
במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪10

E Ring set 4 cycle

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

Cam gear cover למנועי 120,140 

במלאי
מחיר רגיל: ₪58
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪38

Push rod cover O-Ring

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Regulator adjusting screw O-ring

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪12

Diaphragm למנועי 61,120,140

במלאי
מחיר רגיל: ₪38
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

Needle valve socket O-ring set למנועי 45 60 120

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

Intake pipe O-ring למנועי 120,140,160

במלאי
מחיר רגיל: ₪38
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

Rear bearing למנועי 120,140,DZ

במלאי
מחיר רגיל: ₪75
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

Carburator gasket למנועי 120,NC, 140

במלאי
מחיר רגיל: ₪48
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Gasket set למנועי 120SC,NC,140

 
במלאי
מחיר רגיל: ₪68
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

High speed needle valve

 
במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

High speed needle valve O-Ring

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

High speed needle seat 

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

Needle seat O-Ring set

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

Intake pipe למנועי 140,160

במלאי
מחיר רגיל: ₪48
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Carburator body למנוע 140L

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

Front bearing  למנועי  DZ140,DZ160

 
במלאי
מחיר רגיל: ₪98
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪68

 O-Ring set למנוע DZ

 
במלאי
מחיר רגיל: ₪60
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪38

Cylinder gasket למנוע FZ63S

במלאי
מחיר רגיל: ₪48
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Piston ring למנועי DZ160,170

במלאי
מחיר רגיל: ₪48
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Check valve למנוע DZ160

במלאי
מחיר רגיל: ₪58
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪38

Head bolt set  למנועי   53  63

במלאי
מחיר רגיל: ₪22
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪10

Valve cover למנועי FZ53,FZ63

במלאי
מחיר רגיל: ₪68
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪35

Valve cover gasket למנועי FZ53,FZ63

במלאי
מחיר רגיל: ₪48
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Valve cover screws  למנועי  53  63

במלאי
מחיר רגיל: ₪22
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪10

Rear bearing  למנועי  FZ53  FZ63

במלאי
מחיר רגיל: ₪80
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪50

כRONT BEATING למנועי FZ53,FZ63

במלאי
מחיר רגיל: ₪68
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

Front bearig seal  למנועי  FZ53,FZ63

במלאי
מחיר רגיל: ₪22
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪10

Carburator body למנועי 53,63

 
במלאי
מחיר רגיל: ₪85
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪55

Muffler essy  למנועי  53, 63

במלאי
מחיר רגיל: ₪80
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪58

Header pipe  למנועי  FZ53, FZ63

במלאי
מחיר רגיל: ₪50
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪30

Header lock nut למנועי FZ53 FZ63

במלאי
מחיר רגיל: ₪42
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪20

Gasket set  למנועי  FZ53, FZ63

במלאי
מחיר רגיל: ₪68
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪35

Throttle barrel למנוע 160

במלאי
מחיר רגיל: ₪38
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

Piston ring למנוע FZ63

במלאי
מחיר רגיל: ₪48
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Regulator gasket למנוע 61

במלאי
מחיר רגיל: ₪48
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Front bearing 

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

Gaskrt set למנוע FZ110S

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

Spring retainer set למנועי 91 110 53 63

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

Valve spring retainer clips למנועי 91 110 53 63

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Valve cover gasket למנועי 91 110

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Air chamber gasket למנועי 91 11

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Air chaber O ring למנועי 91 110

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪18

Rear bearing למנועי 91 110

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪50

Front bearing 

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪20

Rockerarm set למנועי 91 110

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪38

Diaphragm למנועי 91 110

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪28

Exhaust pipe

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48

Rock nuts

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪25

Gasket set למנועי FZ91 110

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪48