Thunder Tiger SSK V2 חלקים

חדש מ- Traxxas סט כלי עבודה מושלם ומקצועי 

במלאי
מחיר רגיל: ₪200
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪175
מחיר למזומן:
160

בית דיפרנציאל

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪76

בית ציר לגלגלים אחוריים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪66

בית ציריית דרישפט

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪24

משושים לצירי הגלגלים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪22

סט ברגים ל-  SSK V2

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪38

ספור גיר

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪75

סט תושבות לחופת SSK V2

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪38

דיפרנציאל

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪145

משולש קידמי עליון

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪25

ביתי צירי גלגלים קידמיים

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪66

בתי צירים לגלגלים הקידמיים, מחוזקים מאלומיניום

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪90

ספור גיר למכונית SSK V2

במלאי
מחיר ל-PayPal \ אשראי: ₪95